Oberoendepolicy

Resedeals representerar och står på våra besökares sida gentemot dealsajterna. För att kunna uppfylla detta kommer Resedeals alltid att vara en oberoende part mellan våra besökare och dealsajter.

Hur vi definierar att "vara oberoende":

I korthet innebär oberoende för Resedeals.se att en viss dealsajts utbud aldrig kommer att särbehandlas framför en annan till din nackdel som besökare av vår sida. För detta eftersträvar Resedeals att alltid uppfylla några minikrav:

  • Alltid främst se till våra besökares bästa, även ifall det innebär en nackdel för Resedeals.se.
  • Lista dealsajterna och deras utbud av deals på resor, flyg och hotell etc på samma villkor.
  • Att alla ägare och anställda på Resedeals.se aldrig ska ha något intresse i en specifik dealsajt eller vara involverad i internt arbete som berör en dealsajt inom vilken en anhörig eller nära vän jobbar.
  • Four-eye-principle: som extra säkerhet ser vi till att inga avtal kan ingås eller ändringar i våra system göras utan att minst två av våra grundare har varit delaktiga i beslutet.

Intäkter

Att ha startat Resedeals.se och att fortsätta kunna driva tjänsten har inneburit och kommer fortsätta innebära att alla vi som står bakom tjänsten måste lägga ner tid och pengar. Det för i sin tur med sig att tjänsten måste kunna generera intäkter för att kunna existera och utvecklas vidare. Resedeals.se tar inte betalt av våra besökare utan tar ut en provision per köpt deal från dealsajterna. Provisionerna är likvärdiga dealsajterna emellan vilket innebär att det är ovidkommande för oss från vilken dealsajt som du väljer att köpa ifrån. Att provisionen är likvärdig dealsajterna emellan underlättar dessutom vår strävan att alltid verka som en oberoende aktör i våra besökares tjänst.